privacy-policy

PRIVACYVERKLARING

Leo Luijten Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leo Luijten Fotografie verstrekt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Leo Luijten Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres.

WAAROM LEO LUIJTEN FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Leo Luijten Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen

HOE LANG BEWAART Leo Luijten Fotografie uw gegevens

Leo Luijten Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Leo Luijten Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE- en BLOG-BEZOEK

Op de website en op de blog van Leo Luijten Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Leo Luijten Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

BEVEILIGEN

Leo Luijten Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leo Luijten Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leo Luijten Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Leo-zelf@hotmail.com